Đang tải...

Annis Elegy RH6 [Add-On] 1.0

3.722

Annis Elegy RH6 - Nissan Skyline GT-R (34) from the base

SilentSoul21: Sketches and original concept

Install Instructions
- Put the "AK_ElegyRH6" folder in mods\update\x64\dlcpacks
- Add this line -> dlcpacks:\AK_ElegyRH6\ to the dlclist.xml (mods\update\update.rpf\common\data)

Spawn name: elegyrh6
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 15 Tháng ba, 2021
Cập nhật lần cuối: 15 Tháng ba, 2021
Last Downloaded: 29 phút trước

All Versions

 1.0 (current)

3.722 tải về , 3 MB
15 Tháng ba, 2021

77 Bình luận