Đang tải...

Audi RS3 Animated Engine Sound & Handling (OUTDATED) 1.0

1.199

Hi,
this is my next file and I hope you like it :)

● Requirements ●

https://pl.gta5-mods.com/vehicles/audi-rs3-sportback-2018-add-on-tuning

• Installation Audio •

✔ mods/update/x64/dlcpack/mpgunrunning/dlc/x64/audio/sfx/dlc_gunrunning and replace nightshark.oac ✔

• Installation Handling.meta •

✔ mods/update/x64/dlcpack/rs318/dlc/common/data and replace handling.meta ✔

• Installation Vehicles.meta •

✔ mods/update/x64/dlcpack/rs318/dlc/common/data/levels/gta5 and replace vehicles.meta ✔
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 09 Tháng hai, 2020
Cập nhật lần cuối: 09 Tháng hai, 2020
Last Downloaded: 3 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

1.199 tải về , 20 KB
09 Tháng hai, 2020

10 Bình luận