Đang tải...

Benefactor-Enus Dubsta Landaulet [Add-On] 1

3.081

Benefactor-Enus Dubsta Landaulet from the base Mercedes-Maybach G650 Landaulet

Addon:
1. copy to AK_DubstaEnus folder to:update/x64/dlcpacks
2. From the update.rpf go to:/common/data and edit the file dlclist.xml and add this line:
dlcpacks:\AK_DubstaEnus\

Spawn name: dubstaenus
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 29 Tháng mười, 2018
Cập nhật lần cuối: 29 Tháng mười, 2018
Last Downloaded: 15 hours ago

All Versions

 1 (current)

3.081 tải về , 6 MB
29 Tháng mười, 2018

31 Bình luận