Đang tải...

BYD F3 China [Replace] 1.1

141bcd t3lal3$~blf(4f2f{z62}i1
141bcd efdna5g`0hncuw)$uj$6c0i

1.372

Replace:
Grand Theft Auto V\x64e.rpf\levels\gta5\vehicles.rpf\
Model from:sketchfab
Convert:Gudi17 QQ:1150956413
If you like my mod,You can add my qq group:975201229
Bug:
Plastic may have some problem....
Nice mod!
这个是替换的模型地址如下
Grand Theft Auto V\x64e.rpf\levels\gta5\vehicles.rpf\
模型来源:sketchfab
转换:故地17 QQ:1150956413
如果你喜欢我的模组,你可以加我的qq群:975201229
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 12 Tháng ba, 2021
Cập nhật lần cuối: 12 Tháng ba, 2021
Last Downloaded: 4 ngày trước

All Versions

 1.1 (current)

1.292 tải về , 10 MB
12 Tháng ba, 2021

 1.0

80 tải về , 3 MB
12 Tháng ba, 2021

12 Bình luận