Đang tải...

Grotti Cheetah Classic Convertible [Add-On] 1.0

F6c459 1
F6c459 2

2.070

Please report any bug that you may encounter with the car.

Updated version of the grotti cheetah classic

add-on only

v1.0
color 1: bodyshell
color 2: interior
3 extras
LODs (L0 L1 L2 L3)

rockstar Games - modèle original.
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 20 Tháng năm, 2020
Cập nhật lần cuối: 20 Tháng năm, 2020
Last Downloaded: 1 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

2.070 tải về , 10 MB
20 Tháng năm, 2020

3 Bình luận