Đang tải...

Hammerhead Eagle i-Thrust for GTA V BETA 1.01

954

Hammerhead Eagle i-Thrust from Top Gear

Made by T3mas1


Installation: Put the files into: Grand Theft Auto V\update\x64\dlcpacks\patchday3ng\dlc.rpf\x64\levels\gta5\vehicles.rpf\

Version 1.01:
- new screenshots taken by tung6902

Show Full Description

Tải lên lần đầu: 28 Tháng mười, 2017
Cập nhật lần cuối: 02 Tháng mười hai, 2017
Last Downloaded: 18 Tháng chín, 2023

All Versions

 BETA 1.01 (current)

799 tải về , 2 MB
02 Tháng mười hai, 2017

 BETA 1.00

155 tải về , 2 MB
28 Tháng mười, 2017

34 Bình luận