Đang tải...

Honda Prelude

5.150

Special thanks - Sashka.UA

Installation
Grand Theft Auto V\mods\x64w.rpf\dlcpacks\mpbusiness\dlc.rpf\x64\levels\gta5\vehicles\mpbusinessvehicles.rpf\

no brakeable glass
no tuning parts.
Replace only, Add-On is yourself.

Enjoy !!
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 18 Tháng hai, 2017
Cập nhật lần cuối: 18 Tháng hai, 2017
Last Downloaded: 23 hours ago

All Versions

  (current)

5.150 tải về , 10 MB
18 Tháng hai, 2017

36 Bình luận