Đang tải...

Kuruma without Spoiler

Bd3001 2015 08 11 00003
Bd3001 2015 08 11 00002

1.178

-----------------Hello-----------------

This mod just remove the spoiler of the Kuruma :)

-----------------Installation-----------------

Go here and put the files here
update\x64\dlcpacks\patchday2ng\dlc.rpf\x64\levels\gta5\vehicles.rpf

Show Full Description

Tải lên lần đầu: 11 Tháng tám, 2015
Cập nhật lần cuối: 11 Tháng tám, 2015
Last Downloaded: 02 Tháng năm, 2022

All Versions

  (current)

1.178 tải về , 7 MB
11 Tháng tám, 2015

18 Bình luận