Đang tải...

Pegassi Vacca Roadster [Add-On | Tuning ] v.1.0

3.870

Modified the Vacca model to make it a roadster

Install

Addon:
1. copy to AK_InfernusR folder to:update/x64/dlcpacks
2. From the update.rpf go to:/common/data and edit the file dlclist.xml and add this line:

dlcpacks:\AK_VaccaR\

mod kit 1007

Spawn name: vaccar
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 17 Tháng chín, 2018
Cập nhật lần cuối: 17 Tháng chín, 2018
Last Downloaded: 11 hours ago

All Versions

 v.1.0 (current)

3.869 tải về , 6 MB
17 Tháng chín, 2018

27 Bình luận