Đang tải...

Taiwan Toyota Police (無handing 開太快會翻覆) [Replace] 1.0

1.727

go to patchday9ng\dlc.rpf\x64\levels\gta5\vehicles.rpf
小知識:台灣警車顏色為深藍色與白色
可至 https://www.youtube.com/channel/UCigFL2vOoIKrWhg7OmOT-Ww 關注第一時間得知未來發布的模組資訊

原模組: https://www.gta5-mods.com/vehicles/toyota-land-cruiser-nsw-police

Show Full Description

Tải lên lần đầu: 30 Tháng bảy, 2017
Cập nhật lần cuối: 30 Tháng bảy, 2017
Last Downloaded: 1 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

1.727 tải về , 50 MB
30 Tháng bảy, 2017

7 Bình luận