Đang tải...

UAZ-3962

7f1708 Безымянный
7f1708 Безымянный2
844b2b Безымянный3
844b2b Безымянный4
844b2b Безымянный5
B54768 Безымянный

6.715

Features:
HQ interior;
Working dashboard;
Dirt mapping;
Breakable windows;
Correct player position;
Hands on the steering wheel;
Correct collision;
Real reflection in the mirrors;

rebel2.yft
rebel2.ytd
rebel2_hi.yft
>>> x64e.rpf > levels > gta5 > vehicles.rpf
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 22 Tháng một, 2018
Cập nhật lần cuối: 22 Tháng một, 2018
Last Downloaded: 1 ngày trước

All Versions

  (current)

6.713 tải về , 20 MB
22 Tháng một, 2018

18 Bình luận