Đang tải...

VAZ-2171-PRIORA

1.938

Features:
HQ interior;
Working dashboard;
Dirt mapping;
Breakable windows;
Correct player position;
Hands on the steering wheel;
Correct collision;
Real reflection in the mirrors;

asterope.yft
asterope.ytd
asterope_hi.yft
>>> x64e.rpf > levels > gta5 > vehicles.rpf
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 03 Tháng chín, 2018
Cập nhật lần cuối: 03 Tháng chín, 2018
Last Downloaded: 1 ngày trước

All Versions

  (current)

1.938 tải về , 30 MB
03 Tháng chín, 2018

8 Bình luận