Đang tải...

Browning M1935 [4K] 1.0

3da038 gta5 2016 08 08 03 56 10 35
3da038 gta5 2016 08 08 03 56 15 89
3da038 gta5 2016 08 08 03 56 32 38

6.634

The Browning High-Power M1935 Pistol.


**Replaces Vintage pistol**

**Features**
-Fully Animated
-First Person
-4096x2048 Textures
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 08 Tháng tám, 2016
Cập nhật lần cuối: 08 Tháng tám, 2016
Last Downloaded: 2 hours ago

All Versions

 1.0 (current)

6.634 tải về , 40 MB
08 Tháng tám, 2016

26 Bình luận