Đang tải...

Gerber Downrange Tomahawk 1.0

425e02 1
0a5b70 9
425e02 3
425e02 2
425e02 gerberdownrangetomahawk

3.197

Downrange Tomahawk manufactured by Gerber. Perfect to bully newly spawned hatchlings. Replaces the hatchet.

Install in:
mods > update > x64 > dlcpacks > patchday8ng > dlc.rpf > x64 > models > cdimages > weapons.rpf

Credit:
Screenshots - jimfantry/Cooper
Mode- BattleState Games

Changelog:

1.0
- Initial release
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 02 Tháng sáu, 2020
Cập nhật lần cuối: 02 Tháng sáu, 2020
Last Downloaded: 1 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

3.197 tải về , 4 MB
02 Tháng sáu, 2020

9 Bình luận