Đang tải...

Sig Sauer P229 Legion [Animated] 1.0

634011 screenshot 5 min
634011 screenshot 1 min
634011 screenshot 2 min
634011 screenshot 3 min

5.285

Sig Sauer P229 LEGION
Animated !

Installation :

Navigate with OpenIV to this location

mods > update > x64 > dlcpacks > patchday8ng > dlc.rpf > x64 > models > cdimages > weapons.rpf

Then drag & drop all ytd & ydr files inside weapons.rpf

Enjoy !!
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 08 Tháng chín, 2020
Cập nhật lần cuối: 08 Tháng chín, 2020
Last Downloaded: 31 phút trước

All Versions

 1.0 (current)

5.285 tải về , 20 MB
08 Tháng chín, 2020

10 Bình luận