Đang tải...

HK UMP 45 [Animated] 1.0

Ebe403 ump min
Ebe403 screensh min
Ebe403 truc min

10.434

HK UMP 45
Animated !
Perfect first person sight
4k textures

Installation :

Navigate with OpenIV to this location

mods > update > x64 > dlcpacks > patchday8ng > dlc.rpf > x64 > models > cdimages > weapons.rpf

Then drag & drop all ytd & ydr files inside weapons.rpf

Enjoy !!
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 12 Tháng chín, 2020
Cập nhật lần cuối: 12 Tháng chín, 2020
Last Downloaded: 36 phút trước

All Versions

 1.0 (current)

10.434 tải về , 60 MB
12 Tháng chín, 2020

17 Bình luận