Đang tải...

GTA VI Loading Screen (Replace) 2.0

1.715

GTA V loading screens replaced with GTA VI scenes taken from the official trailer.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

File Destinations:

Drag & drop all from folder "1" into:
mods/update/update.rpf/x64/data/cdimages/

Drag & drop all from folder "2" into:
mods/update/update.rpf/x64/textures/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 05 Tháng mười hai, 2023
Cập nhật lần cuối: 05 Tháng mười hai, 2023
Last Downloaded: 2 hours ago

All Versions

 2.0 (current)

1.715 tải về , 40 MB
05 Tháng mười hai, 2023

18 Bình luận