Đang tải...

BMW M3 GTR E46 "Most Wanted" 1.3

105.948

Model: Most Wanted 2012
Convert: HaCKer_UTD
===================
1.3:
- Added original rims
- Lights fix
===================
1.2:
- Added tuning in LС
- Small bugfix
===================

Features:
- Full tuning
- Dirt
- All working lights

Known Bugs:
- No lods
- Glass unbreakable

Install:
Replace the files using OpenIV in:
"GTA V\x64e.rpf\levels\gta5\vehicles.rpf"
"GTA V\x64i.rpf\levels\gta5\vehiclemods.rpf"
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 24 Tháng tám, 2015
Cập nhật lần cuối: 26 Tháng tám, 2015
Last Downloaded: 27 phút trước

All Versions

 1.3 (current)

105.948 tải về , 7 MB
24 Tháng tám, 2015

204 Bình luận