Đang tải...

Cadillac Eldorado

14.782

Convert from GTA 4 by cromchen:
http://www.gtainside.com/en/gta4/cars/50978-cadillac-eldorado

Breakable glass
Nice 3d interior
Working Steeringwheel & hands on

Credits:
baba0rum | cromchen

Installation:

emperor files:
OPENIV\x64e.rpf\levels\gta5\vehicles.rpf
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 16 Tháng mười, 2015
Cập nhật lần cuối: 16 Tháng mười, 2015
Last Downloaded: 3 hours ago

All Versions

  (current)

14.782 tải về , 3 MB
16 Tháng mười, 2015

53 Bình luận