Đang tải...

1957 BMW Isetta 300 (Add-On) 1.0

5.233

1957 BMW Isetta 300

Features:
- HQ Exterior
- HQ Interior
- Back rack (Extra)

Primary Color: Body
Secondary Color: Roof & Wheels

Installation in rar file

Credits for model:
Forza Horizon 3 & Motorsport 4
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 13 Tháng tám, 2017
Cập nhật lần cuối: 13 Tháng tám, 2017
Last Downloaded: 1 phút trước

All Versions

 1.0 (current)

5.233 tải về , 10 MB
13 Tháng tám, 2017

28 Bình luận